یکی از قطعاتی که نقش اساسی در دستگاه های پلت ایفا میکند دای ها میباشند.
دای در دستگاه پرس پلت وظیفه پلت کردن مواد را به عهده دارد که باید از نظر جنس و مقاومت استاندارد لازم را داشته باشد.
امروزه دای با جنس فولادی و استیل در بازار عرضه میشود که دای استیل نسبت به دای فولادی از مقاومت بالایی برخوردار است.
همچنین پس از گذشت مدت زمان زیاد بسته به ظرفیت دستگاه پرس پلت، دای مستهلک شده و به منظور داشتن محصول با کیفیت باید دای را تعویض نمود.