برای استفاده بهینه از کودهای حیوانی نیازمند انجام فعالیتهایی میباشد که این فعالیتها نیازمند داشتن یک سری دستگاهها میباشد.
ابتدا برای عمل آوری کودها حیوانی باید همه آنها به صورت اصولی خشک شوند و پس از خشک کردن کودها، نوبت به مرحله بعدی میرسد.
در این مرحله ابتدا باید کودها توسط یک دستگاه آسیاب کود کاملا خرد و آسیاب شوند تا در مرحله بعد به راحتی تبدیل به پلیت شود.
با توجه به اینکه کود ماده سخت و محکمی میباشد لذا نیازمند استفاده از دستگاه آسیاب قدرتند و نیرومندی میباشد.
هرچقدر دستگاه آسیاب کود، قوی تر و با کیفیت تر باشد مسلما نتیجه و راندمان کار بالا بوده و منجر به تولید کود باکیفیت و عالی خواهد شد.