کودهای حاصل از دامداریها و مرغداریها بدلیل انباشت و نگهداری غیر اصولی میتواند از نظر زیست محیطی بسیار مخرب باشد.
ترشحات حاصل از این کودها با نفوذ به خاک میتواند اثرات سوء داشته باشد لذا برای حل این مشکل نیازمند دستگاه تولید کود میباشیم.
دستگاه تولید کود طی فرایندی ابتدا اقدام به خشک کردن این کودها نموده و پس از خشک شدن وارد مرحله بعدی میشوند.
در مرحله بعد با استفاده از آسیاب و میکسر و در نهایت دستگاه پلیت کود میتوان یک محصول کاربردی و کاملا مفید برای کشاورزان تهیه و روانه بازار نمود.