امروزه در حوزه پرورش دام و طیور و آبزیان تامین خوراک بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد.
از اینرو ترکیب مواد مغذی مورد نیاز برای تولید خوراک دام و طیور نیازمند ماشین آلات مخصوص خود میباشد.
یکی از دستگاههایی که نقش بسیار مهمی در تولید خوراک دارد دستگاه پرس پلت میباشد.
این دستگاه در دو نوع تسمه ای و گیربکسی تولیدو وروانه بازرا میشود.
مشتریان با توجه به ظرفیت تولید و مشاوره کارشناسان اقدام به خرید پرس پلت تسمه ای و یا گیربکسی مینماید.
پرس پلت گیربکسی و تسمه ای هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند که میتواند جوابگوی نیاز مشتریان خود باشند.