کودهای شیمیایی امروزه با توجه به گستردگی صنعت کشاورزی و نیاز انسان به گیاه مورد توجه قرار گرفته و مصرف بالایی در صنعت کشاورزی دارد.
استفاده از کودهای شیمیایی استاندارد میتواند در باروری درختان و آماده سازی خاک نقش مهمی داشته باشد.
استفاده از کود شیمیایی استاندارد و تهیه آن از مراکز معتبر میتواند باعث بالارفتن تناژ محصول و کیفیت نیز شود
دامینه صنعت سازنده خطوط کود شیمیایی و فعال در عرضه وفروش کودهای شیمیایی در خدمت کشاورزان و فعالان این حوزه میبااشد.