کود مرغی غنی شده به دلیل میکروب زدایی، مضرات آن کاملا از بین رفته است و استفاده آن برای درختان و زراعتها خواص فراوانی دارد. قیمت تمام شده آن نیز برای کشاورزان بسیار به صرفه تر از کودهای شیمیایی هست.