کود هیومیک اسید اسپانیایی در بین کودهای خارجی از قیمت و اعتبار بیشتر برخوردار است. به این دلیل که از کیفیت بسیار عالی بهره مند است و تمام مشتریان از مصرف این کود بسیار راضی هستند. این کود پودری حاوی عنصر مهم فولویک اسید نیز هست. که مختص کنترل شوری می باشد.