محصول سویا به لحاظ ارزش غذایی بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد از همین رو این ماده غذایی ارزشمند در سبد غذایی قرار گرفته است.
سویا هم در بحث خوراک انسانی کاربرد دارد و هم در بحث خوراک حیوانی از اینرو به منظور اسنفاده از این ماده غذایی ایجاد خط تولید منسجم یک ضرورت است.
با استفاده از خط تولید فول فت سویا میتوان هم به چرخه غذایی انسان کمک نمود و هم در بحث خوراک دام و طیور
لذا طراحی و ساخت و راه اندازی خط تولید فول فت سویا بسیار مهم و نیازمند داشتن دانش کافی و مهارت در راه اندازی خط تولید با قابلیت بالامیباشد.