در صنایع تولید خوراک دام و طیور، یکی از دستگاههای مهم و کاربردی دستگاه آسیاب خوراک دام میباشد.
برای تهیه پلیت خوراک دام ابتدا باید همه مواد را آسیاب کرد تا بتوان به راحتی مواد را با هم مخلوط و وارد خط تولید نمود.
استفاده از دستگاه آسیاب خوراک دام با بهترین کیفیت و توان لازم و متناسب با ظرفیت خط تولید میتواند در نتیجه و خروجی محصول بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد.
دستگاه آسیاب خوراک دام با استفاده از چکشهای فولادی و با کیفیت میتواند سخت ترین مواد را به راحتی آسیاب و به اندازه دلخواه به حالت پودری تبدبل کند.