مرغداریها ودامداریها به منظور بالا رفتن سلامت دام و وزن گیری مناسب، از خوراک بصورت پلت استفاده میکنند.
مزایای استفاده از پلت وزن گیری یکدست دام و استفاده از همه مکملها در خوراک دام میباشد و همین موضوع باعث شده تا از دستگاه دان پلت استفاده بیشتری شود.
از دیگر مزایای دان پلت تولید پلت به اندازه و قطرهای دلخواه میباشد که برای هر سن از دام و یا طیور قابل تولید میباشد.
دستگاه دان پلت دارای ظرفیت های مختلف با تناژهای متفاوت طراحی و ساخته میشود تا مشتریان بسته به ظرفیت واحدی تولید شان دستگاه دان پلت خریداری کنند.