دستگاه پرس پلیت با توجه به نوع ساخت آن که کوچک در حد پلت زن خانگی یا کارگاهی باشد، یا بزرگ در حد کارخانه های با تولید انبوه باشد قیمت گذاری میشود.
دستگاه پرس پلیت در خط تولید خوراک دام و طیور نقش بسزایی را دارد زیرا خروجی محصول از این دستگاه بوده و لازمه آن این است که از بهترین دستگاه با بهترین کیفیت استفاده شود.
دستگاه پرس پلیت در ظرفیتهای مختلف و در دو نوع گیربکسی و تسمه ای طراحی و ساخته میشود که هرکدام دارای مزایایی میباشند.
دستگاه پرس پلیت قلب تپنده خط تولید خوراک دام و طیور و آبزیان میباشد