یکی از دستگاههای پر کاربرد دراکثر صنایع دستگاه آسیاب چکشی است
بسیاری از صنایع برای آسیاب کردن مواد از آسیاب چکشی استفاده میکنند .
آسیاب چکشی به دلیل داشتن چکش در محفظه میتواند موادسخت و یا هر مواد دیگر را به راحتی به اندازه دلخواه پودر کند.
آسیاب چکشی بنا به درخواست مشتری با ظرفیتهای مختلف طراحی و تولید میشود هرچه تعداد چکشهای آسیاب بیشتر باشد قدرت دستگاه نیز بیشتر خواهد بود.
همچنین بسته به ظرفیت دستگاه آسیاب چکشی از الکترو موتور متناسب با آن ظرفیت استفاده می شود.
در صنایع کوچک و ظرفیت پایین از چکش کمتر و الکتروموتور تک فاز و با قدرت اسب پایین و در صنایع بزرگ از چکش بیشر واز الکتروموتور سه فاز با قدرت اسب بیشتر استفاده میشود.