نشاسته امروزه جز مواد لاینفک از چرخه غذایی چه برای انسان چه برای حیوانات میباشد.
خط پریژل نشاسته که خروجی آن به مصرف انسانی و یا حیوانی میرسد مستلزم استفاده از ماشین الات بروز و مهمی میباشد.
لذا طراحی و ساخت این نوع از خطوط مستلزم داشتن دانش روز و مهارتهای خاصی میباشد که همگان از عهده آن برنمی آیند.
لذا مجموعه دامینه صنعت اطمینان میدهد که با راه اندازی این خطوط توانسته این ادعا را ثابت کرده و خدمات شایسته ای را دراین زمینه ارائه نماید.